AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Wet dieraantallen en volksgezondheid

Onlangs is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ gepubliceerd. Er zijn moge­lijke verbanden gevonden tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in de omgeving van veehouderijen vaker longontsteking en een vermin­derde longfunctie hebben. Daarentegen komen astma, neusallergieën en COPD minder voor in deze omge­ving.

Voor het kabinet vormen de resultaten uit het onder­zoek aanleiding om zich te beraden op maatregelen. Het wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid is weer uit de kast gehaald. Dit wetsvoorstel is medio 2014 gepubliceerd, maar destijds niet verder in wer­king gezet.

Volgens het wetsvoorstel krijgt de provincie of de ge­meente de mogelijkheid om veedichte gebieden aan te wijzen en in deze gebieden grenzen te stellen aan:

Het is aan de provincies en gemeenten of ze na invoering van de wet hier gebruik van zullen maken.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing