AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

Voorwaarden lager energiebelastingtarief tuinders

Tuinders kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een lager tarief op aardgas wanneer dit wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Normaliter betreft dit de glastuinbouw.

Geen laag tarief voor onderneming in moeilijkheden

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring verleend aan een verlenging van dit lagere tarief. Daaraan heeft zij de voorwaarde verbonden, dat het lagere tarief niet mag gelden voor ondernemingen in moeilijkheden. In dat geval wordt de toepassing van het lagere tarief opgevat als een vorm van staatssteun.

Onderneming in moeilijkheden

De verbruiker wordt aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden, wanneer het bedrijf van de verbruiker niet of niet langer levensvatbaar is. Daarvan is in de volgende gevallen sprake:

  1. De verbruiker heeft verzocht om uitstel van betaling van een belastingschuld, maar dit verzoek is door de ontvanger onherroepelijk afgewezen omdat hij het bedrijf niet of niet langer levensvatbaar acht.
  2. De verbruiker heeft aan zijn schuldeisers een verzoek gedaan een crediteurenakkoord te sluiten tot vermindering of kwijtschelding van de uitstaande vorderingen.
  3. Aan de verbruiker is surseance van betaling toegestaan als bedoeld in artikel 222 van de Faillissementswet.
  4. De verbruiker is bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet.

Melden

Wanneer een van deze gevallen zich voordoet, moet de verbruiker binnen acht weken aan de leverancier van het aardgas melden dat hij niet langer 

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing