AGRONIEUWSBRIEF APRIL 2016

Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overge­dragen worden. 

Wanneer vervallen rechten?

Betalingsrechten komen te vervallen in onderstaande situaties:

  1. Als wel uitbetaling wordt aangevraagd, maar deze twee jaar achtereen niet plaatsvindt, omdat men beneden de uitbetalingsgrens van € 500 blijft.
  2. Als wel uitbetaling wordt aangevraagd, maar deze twee jaar achtereen niet plaatsvindt, omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan (geen actieve landbouwer of geen of niet voldoende subsidia­bele landbouwgrond).
  3. Als er twee jaar achtereen geen uitbetaling wordt aangevraagd.

Belangrijk is dat het gaat om twee jaar achter elkaar gaat en om dezelfde situatie. Als bijvoorbeeld in het eerste jaar situatie 1 van toepassing is, in het tweede jaar situatie 3 en daarna weer situatie 1, vervallen er geen rechten. 

Volgorde uitbetaling betalingsrechten

De RVO houdt een standaardvolgorde aan voor het uitbetalen van rechten:

In de Gecombineerde opgave heeft men de mogelijk­heid af te wijken van deze standaardvolgorde (rechten met hoogste waarde eerst laten uitbetalen of geheel eigen volgorde).

Agrariërs Datum: 4 april 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing