AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Vergunningplicht voor bollenteelt op Veluwe

Vanaf 1 januari 2017 is een Natuurbeschermingswet­vergunning nodig voor de teelt van bollen langs beken op de Veluwe. De provincie Gelderland doet dit uit voorzorg, aangezien de effecten van gewasbescher­mingsmiddelen op de kwetsbare waternatuur niet dui­delijk zijn. Daarnaast start de provincie, samen met het Waterschap Vallei en Veluwe een onderzoek naar de effecten op de waternatuur.

Voorwaarden
Aan de vergunning stelt de provincie de voorwaarde dat telers moderne spuitapparatuur gebruiken én dat een teeltvrije zone van minimaal vijf meter van de beek wordt gehanteerd. In bijzondere gevallen, zoals een beek met een laatste populatie van een zeldzame vissoort, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld of de vergunning onthouden worden.

Opname regelgeving in beheerplan
De regels voor de vergunningplicht worden opgeno­men in het beheerplan voor het Natura2000 gebied Veluwe. In andere Natura2000 gebieden in Gelderland gelden geen specifieke doelen voor beken en water­lopen om vissen en waterplanten in stand te houden, met uitzondering van Rijntakken. Daar verwacht de provincie geen bollenteelt.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing