Woensdag 30 november 2016

Verbod op sleepvoetbemester per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is het niet langer toegestaan om drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op de bodem van grasland gelegen op klei- en veengrond te brengen. De combinatie van een sleepvoetbemester met een sleepslang die met water verdunde mest aanvoert, is daarbij uitgezonderd. Dit verbod moet bijdragen aan de vermindering van de ammoniakemissie die wordt nagestreefd in het kader van de PAS om de ammo­niakdepositie op natuur te verminderen.

Het verbod zou aanvankelijk op 1 januari 2017 ingaan, maar het onderzoek naar (in ontwikkeling zijnde) alter­natieven voor de sleepvoet is nog niet afgerond. De toepassing van alternatieven zal inclusief noodzake­lijke aanpassingen in de regelgeving op z’n vroegst vanaf 1 januari 2018 mogelijk zijn.

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing