AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Vaccineren tegen Q-koorts voor 1 augustus

Publieksbedrijven (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings), professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbe­drijven hebben tot 1 augustus 2016 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. Geiten- en schapenhouders moeten de vaccinatie altijd zelf betalen.

De vaccinatie is verplicht voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven en opfokbedrijven met meer dan 50 dieren en voor alle bedrijven met een publieks­functie. De vaccinatie moet voor 1 augustus geregi­streerd worden in het I&R-systeem. Alle overige geiten- en schapenhouders kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren. Dieren die worden aangevoerd op een keuring of tentoonstelling, moeten uiterlijk drie weken voor het evenement gevaccineerd worden.

Vanaf 1 augustus gaat de NVWA controleren of het vaccineren ook daadwerkelijk is gebeurd. Als er geen vaccinatie heeft plaatsgevonden, zal een bestuurlijke boete worden opgelegd. Daarnaast zal de vaccinatie alsnog moeten worden uitgevoerd.

Wanneer een publieksbedrijf niet aan de vaccina­tieplicht heeft voldaan, zal de publieksfunctie opge­heven worden tot het moment dat alle dieren volledig zijn gevaccineerd.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing