AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Uitvoering en actualiteit huwelijkse voorwaarden

Veel ondernemers kiezen ervoor om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Enerzijds wordt daarmee bij een eventuele echtscheiding voorkomen dat de part­ner meedeelt in het ondernemingsvermogen. Ander­zijds is daarmee de partner niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Het is echter erg belangrijk dat de huwelijkse voor­waarden correct worden uitgevoerd. In de akte van huwelijkse voorwaarden staat meestal een zoge­naamd verrekenbeding. Dit beding bepaalt in veel gevallen dat het inkomen dat de echtgenoten jaarlijks verdienen minus de huishoudelijke kosten gelijkelijk over beiden verdeeld moet worden. In de praktijk wordt het verrekenen vaak niet uitgevoerd. Dit kan er toe leiden dat de rechter bij de echtscheiding bepaalt dat er gewoon sprake was van een huwelijk in ge­meen­schap van goederen, met alle consequenties van dien voor de onderneming.

Ga daarom na of de jaarlijkse verrekening juist is uit­ge­voerd. Als dit niet gebeurd is, zijn er wellicht nog mogelijkheden dit te herstellen. Daarnaast is het raad­zaam om te kijken of de voorwaarden in de akte nog actueel zijn en fiscaal gunstig uitpakken. 

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing