AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Uitstel betaling belasting bij bijzondere omstandigheden

Ondernemers met een gezond bedrijf die door bijzon­dere omstandigheden tijdelijk betalingspro­blemen hebben, kunnen uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij hun belastingkantoor. De problemen moeten zijn ontstaan door bijzondere omstandig­heden, die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ondernemers die recent zijn getroffen door de water- en hagelschade.

Via de Regeling Bijzonder Uitstel kan men uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan twaalf maanden of zonder dat men voor het volledige bedrag zekerheid moet geven.

Belangrijk voor het uitstel is dat een deskundige (bijv. accountant, adviseur of financier) een verklaring af­geeft waarmee aannemelijk gemaakt wordt dat:

Uit de verklaring moet de aard van de betalingspro­blemen blijken en de haalbaarheid van het in de toe­komst inlopen van de betalingsachterstand.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing