Woensdag 30 november 2016

Subsidieregeling jonge landbouwers

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017. Doel van de regeling is jonge landbouwers te stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf.

Investeringslijst
Alleen investeringen die op de investeringslijst staan komen in aanmerking voor subsidie. Deze investe­ringslijst is uitgebreid ten opzichte van de vorige open­stelling en bevat nu twintig investe­rings­categorieën. Elke categorie levert een be­paald aantal punten op. Het totale aantal punten be­paalt de rangschikking van de aanvragen. De hoogst gerang­schikte aan­vragen komen het eerst in aanmerking voor toeken­ning van subsidie.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsi­dia­bele kosten. Indien er naast de jonge landbou­wer(s) ook niet niet-jonge landbouwers bedrijfshoofd zijn, vindt er een korting op de subsidie plaats.

Aanvragen
De subsidie moet aangevraagd worden bij de RVO. Daarvoor zal de jonge landbouwer moeten inloggen met zijn DigiD-code.

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing