AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Stuur pachtovereenkomst tijdig naar grondkamer

De pachtwetgeving schrijft voor dat een pachtovereen­komst binnen twee maanden na de ingangsdatum ter goedkeuring naar de Grondkamer moeten worden ver­zonden. Als dit niet tijdig gebeurt, gaat de overeen­komst een jaar later in en loopt deze derhalve ook een jaar langer door.

De termijn van twee maanden begint op het moment dat er wilsovereenstemming is bereikt tussen beide partijen.

In een zaak had een landbouwer een aantal percelen verkocht aan de gemeente, die deze in de toekomst wilde gebruiken voor woningbouw. De landbouwer mocht de percelen nog drie jaar om niet blijven gebrui­ken. De pachtovereenkomst eindigde op 31 januari 2013.

Begin 2013 spraken partijen over een verlenging van de overeenkomst met drie jaar. Op 8 maart bereikten ze een akkoord over een nieuwe pachtperiode van 1 februari 2013 tot en met 31 januari 2016. De nieuwe overeenkomst werd eind april 2013 ondertekend. Pas op 20 juni 2013 stuurde de gemeente de overeen­komst naar de Grondkamer.

De rechter oordeelde dat de overeenkomst niet binnen twee maanden na 8 maart 2013 naar de Grondkamer was gestuurd. Dit betekende dat de overeenkomst pas op 1 februari 2014 in was gegaan en derhalve liep tot 31 januari 2017. Daarmee mocht de landbouwer de percelen dus een jaar langer blijven gebruiken.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing