AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Stand van zaken asbestsubsidies

Begin dit jaar is een subsidieregeling opengesteld voor het verwijderen van asbestdaken. De regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2019. Voor dit jaar was een bud­get van € 10 miljoen beschikbaar. Doordat er veel gebruik gemaakt wordt van de regeling, is het budget voor dit jaar al overschreden. Het indienen van een aanvraag is dan nog wel mogelijk, maar deze wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom besloten het budget voor dit jaar te verhogen naar € 15 miljoen.

Een aanvraag voor subsidie moet binnen zes maan­den na uitvoering van de verwijdering van het asbest­dak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak, met een maximum van € 25.000 per adres. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

In enkele provincies is het nog mogelijk een aanvraag in te dienen voor de regeling ‘Asbest eraf, zonnepa­nelen erop’. Kijk voor de stand van zaken in uw provincie op de website www.asbestvanhetdak.nl.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing