AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

Percentages verplichte mestverwerking 2016

Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in de mogelijkheid het percentage van het overschot dat verwerkt moet worden, jaarlijks vast te stellen op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.

De staatssecretaris van Economische Zaken wil in 2017 tot een evenwicht komen op de mestmarkt. Daartoe worden de percentages in de regio’s Oost en Zuid in twee stappen verhoogd naar 50% respectievelijk 60% in 2017. Het percentage in de regio Overig blijft onveranderd 10%. 

Tabel: percentages verplichte mestverwerking

   Jaar   Oost        Zuid     Overig     Totale verplichte mestverwerking in mln. kg fosfaat

   2014   15%        30%          5%     17,0

   2015   30%        50%        10%     28,0-29,7

   2016   35%        55%        10%     32,8

   2017   50%        60%        10%     38,5

Het percentage in de regio Oost had volgens de staatssecretaris in 2016 eigenlijk verhoogd moeten worden naar 40%. Echter, vooral in deze regio is de verwerkingscapaciteit achtergebleven. Door een percentage van 35% vast te stellen wordt beter balans gehouden met de beschikbare verwerkingscapaciteit.

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing