AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

NVWA-controle op naleving milieuvoorschriften in fruitteelt

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in een kamerbrief aangekondigd dat de NVWA in 2016 zal controleren op de naleving van milieuvoorschriften in de fruitteelt. 

Ook in 2008 en 2012 voerde de NVWA een onderzoek uit naar het gebruik en het op voorraad hebben van in Nederland toegelaten middelen en naar de naleving van de voorschriften voor het gebruik. In 2012 leefde 63% van de bedrijven alle regels na. Daardoor is de fruitteelt één van de prioritaire doelgroepen. 20% van de bedrijven overtraden de regels onbewust (bijvoorbeeld niet goed reinigen van spuitapparatuur na een vorig gebruik) en 17% bewust (bijvoorbeeld gebruik niet toegelaten middelen). De bewuste overtreders zijn beboet.

De staatssecretaris is niet van plan aanvullende maatregelen af te kondigen voor de fruitteelt, omdat er al voldoende verplichtingen zijn om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Bovendien vindt er constructief overleg plaats met de sector over het uitvoeren van driftbeperkende maatregelen.

Het onjuist of verboden gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kan ook leiden tot het opleggen van een randvoorwaardenkorting in het kader van het GLB-beleid.

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing