Woensdag 30 november 2016

Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?

Indien men bij de aankoop van grond voor het land­bouwbedrijf werkzaamheden moet verrichten om de grond in een staat te brengen waarin men deze wil gaan gebruiken, vallen de kosten daarvan onder de aanschafkosten van de grond en moeten deze worden geactiveerd op de balans. Oftewel: deze kosten kun­nen niet ten laste van het resultaat worden gebracht.

Een landbouwer had grond aangekocht, waarop bo­men waren geteeld ten behoeve van hardhout. Na aankoop liet hij de aanwezige bomen rooien en be­werkte hij de grond met een diepwoeler om de grond geschikt te maken voor het telen van maaigewassen (gras, luzerne) en na enkele jaren voor het telen van andere akkerbouwgewassen (aardappels, bieten).

De landbouwer bracht de kosten van de grondbe­wer­king ten laste van het resultaat, maar de belasting­inspecteur accepteerde deze ‘aftrekpost’ niet.

Voor de rechtbank spitste het geschil zich toe op de vraag of het diepwoelen had plaatsgevonden om de grond in de staat te brengen waarin de landbouwer deze voor zijn bedrijf wou gaan gebruiken.

In de grond bevonden zich nog resten van wortels, waardoor het perceel pas na enkele jaren geschikt was voor de teelt van andere akkerbouwgewassen. Volgens de rechtbank stond vast dat de grond in die staat wel geschikt was voor de teelt van maaigewas­sen en dus voor de uitoefening van het landbouwbe­drijf. Zij oordeelde verder dat geen enkele grond op ieder moment geschikt is voor de teelt van alle gewas­sen. De landbouwer had onweersproken verklaard dat de gewassen binnen zijn bedrijf moeten worden afge­wisseld, om de grond levend te houden, en dat na elke oogst eerst een vorm van grondbewerking moet plaatsvinden, voordat een nieuw gewas kan worden geplant. Met het diepwoelen waren diepere grond­lagen gebroken, met het oog op doorwatering. Dit duidde er niet op dat eerst daarmee de grond in de te gebruiken staat was gebracht. Dit moet binnen het landbouwbedrijf worden aangemerkt als onderhouds­werkzaamheden.

Het gelijk was daarom aan de landbouwer: de kosten mochten wel ten laste van het resultaat worden ge­bracht.

Moraal van het verhaal: bewerkingskosten na aankoop van grond zijn niet zonder meer aftrekbaar. Met een goed verhaal kan men echter wel een eind komen.

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing