AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

Investeringssubsidie duurzame energie

Het ministerie van Economische Zaken stelt in 2016 € 70 miljoen beschikbaar voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met deze regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Aanvragen

De aanvraagperiode loopt van 4 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Aanvragen moeten ingediend worden bij de RVO.nl en worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. 

Hoogte subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en van de energieprestatie. De exacte bedragen staan op apparatenlijsten, die te vinden zijn op de website www.rvo.nl.

Zakelijke gebruikers

Tot de zakelijke gebruikers worden gerekend: zelfstandige ondernemers, bedrijven, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties, ondernemers in de land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en verenigingen, die over een geldig KvK-nummer beschikken. Zakelijke gebruikers moeten de subsidie vooraf aanvragen en mogen pas na de goedkeuring verplichtingen aangaan. Na de installatie en betaling moet vaststelling van de subsidie aangevraagd worden. De aanvraag en de vaststelling moeten ingediend worden via mijn.rvo.nl. met gebruikmaking van eHerkenning. 

Particulieren

Particulieren kunnen subsidie krijgen voor apparaten die na 1 januari 2016 zijn aangeschaft. Zij moeten de subsidie binnen drie maanden na het afsluiten van de koopovereenkomst aanvragen via mijn.rvo.nl, met gebruikmaking van DigiD. Op dat moment moet het apparaat zijn geïnstalleerd, in gebruik genomen en betaald.

Eisen apparaten

De apparaten dienen te voldoen aan specifieke eisen, die te vinden zijn op de website www.rvo.nl.

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing