AGRONIEUWSBRIEF APRIL 2016

Herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 2 maart geoordeeld dat een ondernemer die overgaat van de landbouwregeling naar de btw-regeling, recht heeft op aftrek van btw op de aanfokkosten van jongvee en melk­koeien die op dat moment op het bedrijf aanwezig zijn. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleve­ren.

De uitspraak is niet definitief, want de Belastingdienst heeft nog de mogelijkheid in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof. Het kan zelfs zo zijn dat de Hoge Raad uiteindelijk een oordeel moet vellen.

Indien men in het lopende jaar heeft geopteerd voor de omzetbelasting en men de btw over het gebruiks­vee niet heeft teruggevraagd, kan de btw nog terug­gevraagd worden bij de aangifte in het laatste tijdvak van het (boek)jaar.

Voor oude jaren is het raadzaam bezwaar te maken tegen de ingediende aangifte, indien er nog geen vijf jaren zijn verstreken. De Belastingdienst kan het be­zwaar afwijzen, omdat het te laat is ingediend en ge­rechtelijke uitspraken in principe geen terugwerkende kracht hebben, maar bij een gunstige uitspraak van de Hoge Raad kan mogelijk toch een teruggave worden verleend.

Agrariërs Datum: 4 april 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing