AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Grondgebonden groei melkvee: ga rekenen!

Helaas blijkt in de praktijk dat diverse melkveehouders er nog niet van zijn doordrongen dat de melkveestapel dit jaar niet ongelimiteerd uitgebreid mag worden. De fosfaatrechten gaan weliswaar niet eerder dan in 2017 in, maar melkveebedrijven zijn dit jaar al wel gebon­den aan AMvB grondgebonden groei.

Deze AMvB houdt in dat, afhankelijk van het fos­faatoverschot, een deel van de groei van het melk­veefosfaatoverschot opgevangen moet worden met extra grond. De oppervlakte grond voor 2016 is inmid­dels vastgelegd in de Gecombineerde opgave. Daar­mee ligt ook de maximale hoeveelheid fosfaat vast die dit jaar door het melkvee mag worden geproduceerd.

Het is daarom verstandig uit te rekenen wat de maxi­male fosfaatproductie dit jaar mag zijn en welke om­vang van de veestapel daarbij hoort. Overtreding van de AMvB kan leiden tot een boete. Bij een forse of herhaalde overtreding, kan dit worden beschouwd als een economisch delict, waarbij naast een boete ook het economisch behaalde voordeel weggenomen wordt.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing