AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

GPS-meting bewijst ongelijk RVO niet

Menig landbouwbedrijf heeft een GPS-meting laten uitvoeren om daarmee aan te tonen dat de opper­vlakte landbouwgrond groter is dan dat de RVO aan­neemt. Ze laten zich daarbij overhalen door mooie verhalen van het meetbureau: de GPS-meting is erkend door de RVO en leidt in de praktijk tot een toename van de oppervlakte tot zo’n 2%. Helaas valt het eindresultaat (de vaststelling van de oppervlakte door de RVO) vaak tegen, terwijl men wel aanzienlijke kosten heeft gemaakt voor de GPS-meting.

De resultaten van de GPS-meting kunnen ingelezen worden in de Gecombineerde opgave. De RVO gaat de opgave vervolgens controleren met luchtfoto’s. In de praktijk blijkt dan nogal eens dat de RVO de GPS-meting niet of slechts gedeeltelijk overneemt. Meer­dere rechters hebben geoordeeld dat de werkwijze van de RVO op zich juist is. 

Het is aan de landbouwer om (in een bezwaar­procedure) met aanvullend bewijsmateriaal aan te tonen dat de vaststelling door de RVO op basis van luchtfoto’s onjuist is en dat de GPS-meting wel correct is. Helaas voeren de meetbureaus wel een GPS-meting uit, maar wordt de meting lang niet altijd onderbouwd met aanvullend bewijsmateriaal (bijv. foto’s).

Het is zelfs de vraag of een GPS-meting wel noodza­kelijk is om het ongelijk van de RVO aan te tonen. Met goede argumenten en bewijsstukken komt men zelf vaak een heel eind.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing