AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Generieke afroming pluimvee- en varkensrechten mogelijk

De staatssecretaris van Economische Zaken acht het van het grootste belang dat ook in de varkens- en pluimveesector maatregelen worden genomen om de nationale fosfaatproductie weer onder het fosfaat­productieplafond te brengen en te houden. Uit CBS cijfers bleek enkele maanden geleden dat de fosfaat­productieplafonds in de varkenshouderij met 1% en in de pluimveehouderij met 3,3% werden overschreden. In het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij is daarom ook een voorziening opgenomen die het mogelijk maakt varkens- en pluimveerechten generiek te korten.

Medio 2017 wordt op basis van CBS cijfers over de fosfaatproductie in 2016 bepaald of aanvullende maat­regelen noodzakelijk zijn om de fosfaatproductie weer onder de sectorplafonds te krijgen.

Een alternatieve maatregel zou volgens de staats­secretaris kunnen zijn de ontheffingen die in het kader van de POR regeling, de Kaderregeling het Zuivere Ei en de kaderregeling Golden Harvest zijn verleend en waarvan de einddatum is vastgesteld op 31 december 2017, niet te verlengen.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing