AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

Geen strafvervolging na randvoorwaardenkorting

In de praktijk komt het regelmatig voor dat landbouwers die een overtreding hebben begaan, bestraft worden met zowel een boete als een randvoorwaardenkorting (korting op bedrijfstoeslag). Bijvoorbeeld bij het onjuist uitrijden van mest, het overschrijden van de gebruiksnormen of het onjuist toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu geoordeeld dat als er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, er geen verdere strafvervolging meer mogelijk is.

Het ging in deze zaak om een veehouder die de regels voor de identificatie en registratie niet had nageleefd. De staatssecretaris van Economische Zaken had op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 een randvoorwaardenkorting van € 17.000 opgelegd. Deze beslissing was onherroepelijk en het bedrag was door de veehouder betaald.

Daarnaast wilde het openbaar ministerie een strafrechtelijke boete van € 25.000 opleggen. De veehouder stelde hoger beroep in, omdat hij vond dat er sprake was van een dubbele bestraffing. Volgens het openbaar ministerie was een subsidiekorting geen sanctie van strafrechtelijke aard en was er daarom geen sprake van een dubbele bestraffing.

Het hof oordeelde dat de veehouder strafrechtelijk werd vervolgd voor dezelfde feiten als waarvoor hem een korting was opgelegd. In ons rechtssysteem kan men echter niet tweemaal voor hetzelfde feit vervolgd en bestraft worden. De opgelegde randvoorwaardenkorting had volgens het hof duidelijke kenmerken van een strafoplegging. Daarom werd het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard.

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing