AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

Geen omgevingsvergunning vanwege spuitzone

Een aardbeienteler vroeg een omgevingsvergunning aan voor het verbouwen en gebruiken van een veldschuur voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. Op het direct naastgelegen perceel bevond zich op 4 meter van de veldschuur een fruitboomgaard, die ook als zodanig in het bestemmingsplan stond. De boomgaard werd alleen nog hobbymatig gebruikt. 

De gemeente besloot in eerste instantie de vergunning te verlenen, maar na bezwaar door de buurman werd de vergunning alsnog geweigerd. Volgens de gemeente kon een goed woon- en leefklimaat niet worden gegarandeerd vanwege de mogelijke toepassing van bestrijdingsmiddelen in de boomgaard.

In hoger beroep stelde de aardbeienteler dat de eigenaar van de boomgaard had toegezegd geen bestrijdingsmiddelen te zullen gebruiken. Daarom hoefde niet te worden uitgegaan van een spuitzone van 50 meter. 

De Raad van State oordeelde dat de gemeente zich in redelijkheid op het standpunt stelde dat bij een afstand van ongeveer 4 meter geen goed woon- en leefklimaat kon worden gewaarborgd. Het planologisch toegestane gebruik is volgens de Raad maatgevend. De boomgaard had in het bestemmingsplan een agrarische bestemming. Dat de eigenaar toegezegd zou hebben geen bestrijdingsmiddelen te zullen gebruiken, was niet bepalend. Hij zou de boomgaard bijvoorbeeld kunnen verkopen, waarna de koper deze als boomgaard kon gaan exploiteren. Er was ook geen bewijs van toezegging door de eigenaar van de boomgaard.

De stelling van de aardbeienteler dat de fruitboomgaard slechts hobbymatig werd gebruikt, hielp hem niet. Een aan te houden afstand in verband met het woon- en leefklimaat van nabijgelegen gevoelige objecten, geldt volgens de raad niet uitsluitend voor bedrijfsmatige teelt, maar ook voor hobbymatige teeltactiviteiten.

Het hoger beroep van de aardbeienteler werd ongegrond verklaard.

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing