AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Gebruik grond om niet is geen pacht

In twee recente rechtszaken draaide het om de vraag of er sprake was van een pachtovereenkomst. 

Voor het aannemen van een pachtovereenkomst moet aan twee kernvereisten worden voldaan. Ten eerste moet een boerderij of grond in gebruik verstrekt wor­den ter uitoefening van de landbouw, waarbij onder landbouw bedrijfsmatig gebruik wordt verstaan. Ten tweede moet er een tegenprestatie zijn overeengeko­men. Een tegenprestatie kan uit geld bestaan, maar dit hoeft niet. 

In de ene zaak had een veehouder een aantal jaren een perceel grond in gebruik van een particulier. Na­dat de particulier het gebruik opzegde, vorderde de veehouder bij de rechter vastlegging van de pacht­overeenkomst. Het gebruik kon de veehouder wel bewijzen, maar niet dat hiervoor een vergoeding was bedongen (en betaald). 

In de andere zaak oordeelde de rechter dat het hou­den van twee koeien en twee kalveren, eigendom van de eigenaar van de boerderij, niet als bedrijfsmatige landbouw kon worden aangemerkt. Daarnaast was het passen op deze dieren geen serieuze tegenprestatie voor het bewonen van de boerderij. Er was slechts sprake van een bruikleenovereenkomst.

In beide gevallen oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een pachtovereenkomst. Daarmee konden beide eigenaren het gebruik opzeggen.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing