AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Fosfaatefficiëntie melkvee

De fosfaatefficiëntie is voor veel melkveebedrijven een belangrijk kengetal. Een lagere fosfaatproductie levert namelijk een aantal belangrijke voordelen op:

-        er hoeft minder mest verwerkt te worden;

-        er hoeft mogelijk minder mest afgevoerd te wor­den (ook afhankelijk van de stikstofproductie)

-        voor hetzelfde aantal stuks vee zijn minder fos­faat­rechten nodig.

 

De fosfaatefficiëntie kan verbeterd worden door:

-        verlaging fosforgehalte in het voerrantsoen;

-        verlaging jongveebezetting;

-        verhoging levensproductie per koe, waardoor minder jongvee nodig is;

-        verhoging melkproductie per koe.

 

Fosforarme voeders

In rundveerantsoenen is veelal voldoende fosfor aan­we­zig, waarvan een groot deel afkomstig is uit het eigen ruwvoer. Ook hier is het mogelijk de fosforaan­voer te verlagen. Dit levert alleen financieel voordeel op als er wordt deelgenomen aan de Bedrijfs Speci­fieke Excretie. Het gaat hierbij om het gebruik van voedermiddelen waarmee relatief weinig fosfor wordt aangevoerd. Er is daarbij een sterke relatie met het ruweiwitgehalte. Het is daarom zinvol krachtvoer­grondstoffen en bijproducten te gebruiken met een zo laag mogelijke fosfor/ruweiwit-verhouding.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing