AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

EU-steunpakket voor veehouderij

De Europese Commissie heeft een pakket maatrege­len ter waarde van € 500 miljoen voorgesteld om vee­houders te ondersteunen die moeilijkheden ondervin­den, met name op de zuivelmarkt.

Het pakket bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste komt er € 150 miljoen beschikbaar voor een EU-brede maatregel die er op gericht is melkveehouders in het laatste kwartaal van dit jaar vrijwillig de productie te laten verlagen

Het tweede deel bestaat uit nationale enveloppes waarmee lidstaten flexibel kunnen inspelen op de nationale situatie. Hiervoor is € 350 miljoen beschik­baar, waarvan een bedrag van bijna € 23 miljoen is toegedeeld aan Nederland.

Een lidstaat mag de toegekende enveloppe met maxi­maal 100% verhogen met nationale middelen, zonder dat dit als staatssteun wordt gezien. Het geld uit de nationale enveloppe mag ingezet worden voor het eerste onderdeel van het steunpakket (melkproductie­beperking), maar mag ook voor andere doelen ge­bruikt worden, zoals:

Dit deel van het steunpakket kan zowel voor de melkveehouderij als andere veehouderijsectoren ingezet worden.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing