AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Deutsche Bank heeft geen recht op aflossingsvergoeding

Het gerechtshof heeft bepaald dat een fruitteler geen aflossingsvergoeding hoeft te betalen aan de Deut­sche Bank vanwege het vervroegd aflossen van een lening.

Het fruitteeltbedrijf groeide vanaf 2006 sterk door de aankoop van grond, waardoor ook uitbreiding van de koelcapaciteit nodig was. De Deutsche Bank nam in 2010 het bestaande krediet over van een andere bank en was bereid de financiering te verhogen voor de bouw van een nieuw koelhuis

Eind 2012 maakte de bank bekend dat zij zich zou gaan terugtrekken uit de markt van kleinere bedrijven. Zij deelde de fruitteler mee dat het bestaande krediet niet zou worden uitgebreid en dat hij daarom voor een aanvullende financiering op een andere bank aange­wezen zou zijn. De relatie zou op den duur worden beëindigd.

Medio 2013 vond de fruitteler een andere bank bereid de bestaande financiering over te nemen en deze ver­der uit te breiden. Na de overstap vorderde de Deut­sche Bank een aflossingsvergoeding van ruim drie ton vanwege de vervroegde aflossing van de gehele lening.

Het gerechtshof vond het in de gegeven omstandig­heden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de bank aanspraak maakte op de aflossingsvergoeding. Door de nieuwe strategie van de bank en de weigering verder aanvullend krediet te verstrekken was de fruitteler wel genoodzaakt over te stappen naar een andere bank om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering te waarborgen.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing