AGRONIEUWSBRIEF APRIL 2016

Aanscherping criterium actieve landbouwer

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen, moet men voldoen aan het criterium actieve landbouwer. Dit criterium is per 1 januari 2016 aange­past. Bedrijven die staan ingeschreven in het handels­register met een hoofdactiviteit niet zijnde een land­bouwbedrijf en als nevenactiviteit landbouw bedrijven, kunnen alleen nog in aanmerking komen voor recht­streekse betalingen indien door middel van een accoun­tantsverklaring kan worden aangetoond dat de landbouwactiviteit niet onaanzienlijk is. 

Landbouwactiviteit

Een landbouwactiviteit wordt als zodanig gezien, als de SBI-code van de activiteit begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016. De SBI-codes die beginnen met 016 zijn onlangs, met terugwerkende kracht, vanaf 2015 toegevoegd. Hieronder vallen de dienstverlening voor de landbouw (loonwerk), de behandeling van gewassen na de oogst en de behandeling van zaden voor vermeerdering.

Niet onaanzienlijke landbouwactiviteiten

Landbouwactiviteiten zijn geen onaanzienlijk deel van de totale economische activiteiten, wanneer:

Oplossingen

Indien de landbouwactiviteiten als nevenactiviteit staan ingeschreven in het handelsregister, zijn er de volgende mogelijkheden om alsnog in aanmerking te komen voor rechtstreekse betalingen:

Van geval tot geval zal bekeken moeten worden wat de beste optie is. Bepalend is de inschrijving in het handelsregister per 15 mei van het jaar van aanvraag. 

Uitgesloten bedrijven

Een bedrijf dat geregistreerd staat met een hoofdacti­viteit die is uitgesloten van directe betalingen van het GLB, kan voor de landbouwactiviteiten geen directe betalingen ontvangen. Het gaat hier om:

Agrariërs Datum: 4 april 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing