AGRONIEUWSBRIEF APRIL 2016

Blijvend grasland

Een perceel grasland wordt als blijvend grasland ge­zien, wanneer het perceel tenminste vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen. Is dit niet het geval, dan is er sprake van tijdelijk grasland, dat onder bouwland valt. 

Codes blijvend grasland

Of een perceel blijvend grasland is, wordt door de land­bouwer opgegeven in de Gecombineerde opgave met de volgende gewascodes:

Instandhouding blijvend grasland

Indien op landelijk niveau het aandeel blijvend gras­land in het totale landbouwareaal met 5% of meer daalt ten opzichte van het referentiejaar 2012, kan men op individueel niveau te maken krijgen met een omzetverbod of herstelplicht. In 2015 is het aandeel blijvend grasland ongeveer gelijk gebleven, zodat dit (vooralsnog) niet aan de orde is. 

Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden

Blijvend grasland in Natura 2000 gebieden wordt anders behandeld dan blijvend grasland daarbuiten. Binnen Natura 2000 is dit per perceel beschermd en moet grasland blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland is niet toegestaan. 

Vanaf 1 april 2016 zijn bepaalde vormen van lichte grondbewerking wel toegestaan. Hieronder worden technieken voor graslandvernieuwing verstaan, waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

Agrariërs Datum: 4 april 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing