AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Behandeling PAS-zaken door Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting in november of december 2016 enkele zaken behandelen waarbij de program­matische aanpak stikstof (PAS) een rol speelt.

De Afdeling heeft verschillende zaken in behandeling waarin is aangevoerd dat de PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Er zijn ook bezwaren die enkele technische aspecten van de PAS en het daarbij behorende rekeninstrument AERIUS betreffen.

Men heeft besloten negen zaken te clusteren en als 'pilot' te behandelen. Het gaat daarbij om zaken over het weiden van vee en het bemesten van gronden waarvoor geen natuurvergunning meer nodig is en om zaken waarbij natuurvergunningen met ontwikkelings­ruimte zijn verleend aan agrarische bedrijven. De Af­de­ling bestuursrechtspraak heeft de Stichting Advise­ring Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) in die zaken gevraagd een deskundi­genadvies uit te brengen over een aantal technische aspecten van de PAS.

Dit betekent dat de Afdeling in 2016 nog geen inhou­de­lijke uitspraken zal doen over de PAS. Zaken die geen deel uitmaken van de pilot en waar een inhoude­lijke beoordeling over de PAS nodig is, worden aange­houden tot na de uitspraak in de pilotzaken.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing