AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Basisgegevens fosfaatrechten melkvee controleren

Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding in ver­band met de invoering van het stelsel van fosfaat­rech­ten in de melkveehouderij per 1 januari 2017. De ver­wachting is dat het wetsvoorstel eind augustus gepu­bli­ceerd zal worden.

Inzien basisgegevens

De basisgegevens voor de vaststelling van de fosfaat­rechten zijn reeds in te zien via Mijn Dossier.

De totale melkproductie en het gemiddeld aantal koeien in 2015 worden gebruikt om de gemiddelde melkproductie per koe te berekenen. Op basis hiervan wordt de fosfaatproductie van de op 2 juli 2015 aanwezige koeien berekend.

Controle en wijzigen basisgegevens

Het is raadzaam om de gegevens goed te controleren en eventueel te wijzigen in Mijn Dossier. Indien er voor 1 oktober wordt gereageerd, zal de reactie meegeno­men worden bij de vaststelling van de fosfaatrechten. De wijzigingen moeten onderbouwd worden met be­wijs­stukken.

Indien men geen brief heeft ontvangen van de RVO, maar wel melkvee hield op 2 juli 2015, kan men ook reageren door in Mijn Dossier een leeg formulier in te vullen en van alle gegevens bewijsstukken mee te sturen.

Bezwaar maken

Op dit moment kan men alleen de basisgegevens con­troleren en wijzigen. Pas na de definitieve vaststelling van de fosfaatrechten is het mogelijk om bezwaar te maken.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing