AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

Aanscherping criterium actieve landbouwer

Landbouwers konden in 2015 alleen in aanmerking komen voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten (en overige rechtstreekse betalingen) wanneer voldaan werd aan het vereiste ‘actieve landbouwer’. Volgens de criteria van 2015 is een actieve landbouwer een natuurlijk of rechtspersoon, die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als landbouwer of als landbouwbedrijf. Daarbij maakte het niet uit of de landbouwactiviteit als hoofd- of als nevenactiviteit stond ingeschreven.

Aanpassing criterium per 1 januari 2016

Dit criterium is per 1 januari 2016 aangepast. Bedrijven die staan ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit anders dan landbouw, maar dit als nevenactiviteit hebben, kunnen alleen nog in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als door middel van een accountantsverklaring kan worden aangetoond dat hun landbouwactiviteit niet onaanzienlijk is. 

Niet onaanzienlijke landbouwactiviteiten

In de volgende gevallen zijn de landbouwactiviteiten geen onaanzienlijk deel van de totale economische activiteiten:

-        het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse betalingen maakt meer dan 5% uit van de totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten in het meest recente belastingjaar; of

-        het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten bedraagt meer dan een derde van het totale bedrag aan inkomsten.

Aan één van de twee voorwaarden moet worden voldaan.

Oplossingen

Indien de landbouw als nevenactiviteit staat ingeschreven in het handelsregister, zal van geval tot geval bekeken moeten worden op welke wijze men toch in aanmerking kan komen voor rechtstreekse betalingen.

Bepalend is de inschrijving in het handelsregister per 15 mei van het jaar van aanvraag.

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing